Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, đi làm và rồi thay...

Chia tay thầy Hiệu trưởng về đơn vị mới
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm 2018.
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1537/CT BGDĐT
Kế Hoạch Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2018
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử trong trường học
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 6

Giáo viênthcstanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay